Materiale / fag

Undervisningsmateriale fordelt efter fag

Undervisningsmateriale fordelt efter fag

Dansk:

Læs om dronning Dagmar

De gjorde en forskel

Dansk, billedkunst, historie, geografi, religion, matematik

Kunstens RIbe

Matematik:

Matematik i Ribe Domkirke

Geografi, samfundsfag, historie

Feltgeografi i Ribe

Historie, dansk, billedkunst, geografi

Riber Ret

Tværfagligt dansk, billedkunst, hjemkundskab, geografi, historie, matematik

Dronning Dagmar

Historie, kristendom

Klostervæsen

Dansk, billedkunst, geografi, historie

Reformationen og Ribe

Historie, biologi, kemi, natur/teknik

Naturvidenskabelige ripensere

Historie, kristendomskundskab, dansk, geografi, IT og medier

Kors i knægte