Undervisningsmateriale Ribe 1300

Undervisningsmateriale om Ribe 1300

I anledning af Ribe bys 1300 års jubilæum har Pædagogisk Udvikling stået bag udviklingen af en samling undervisningsmaterialer.

Materialerne er udviklet i samarbejde mellem en gruppe lærere og...

 

Du kan læse om materialerne her. Når du klikker på boksene, kommer du videre til lærervejledningen.

Til højre for hver lærervejledning finder du link til elevark, som er lige klar til at printe ud!

Du kan læse om materialerne her.

Til højre for hver lærervejledning finder du link til elevark, som er lige klar til at printe ud!

Med baggrund i de gamle viser om dronning Dagmar er skrevet en tekst – i to sværhedsgrader – som eleverne får læst højt eller læser, og undervejs og efterfølgende arbejder med forståelse af teksten.
Bh. klasse-4.klasse
Dansk
En del af Ribe Kunstmuseums samling består af malerier med lokale motiver, idet Ribe og omegn i tidens løb har inspireret adskillige kendte kunstnere som Johan Rohde og Sigurd Swane.
Dette undervisningsforløb tager udgangspunkt i denne del af samlingen og præsenterer eleverne for en række kunstneriske problemstillinger, knyttet til det meget konkrete motiv, som netop en by udgør.
5.-9. klasse
 
Dansk
Billedkunst
Historie Geografi Religion
Matematik
Ribe Domkirke giver rig mulighed for at arbejde med matematik i den virkelige verden. Et besøg i domkirken iført matematiske briller skærper opmærksomheden over for detaljer.
Alle klassetrin
Matematik
Hvorfor blev Ribe placeret her? Hvordan har byen udviklet sig og hvilke konsekvenser har byens placering i dag?
Gennem en lang række praktiske opgaver, får eleverne et kendskab til Ribes udvikling og geografi. Emnet egner sig til et besøg i Ribe, men kan også laves uden.
(7.) 8.-9. klasse
Geografi (Samfundsfag) (Historie)
Riber Ret er navnet på den byret, som gjaldt indenfor Ribes bymur. Riber Ret var kendt for at være specielt barsk i forhold til andre byers love, derfor ordlyden: Tak du din herre, min søn, at du ikke blev dømt ved Riber Ret – han hang i Varde galge.
Undervisningsforløbet er delt op i kernestof, som alle elever arbejder med, og fordybelsesstof med fire emner, som eleverne kan vælge mellem.
6.-10. klasse
Historie
Dansk, Billedkunst Geografi
Dette er et undervisningsforløb om dronning Dagmar, som består af et kernestof, der beskæftiger sig med fakta og myter, og fordybelsesstof, som er varieret i forhold til elevernes mange måder at lære på.
 
5.-8. klasse
Tværfagligt
Dansk
Billedkunst Hjemkundskab Geografi Historie og Matematik
Dette undervisningsforløb vil give eleverne kendskab til middelalderens klostre i Ribe. Klostrenes beliggenhed og deres ide og grundlag præsenteres kort. Desuden gives en beskrivelse af det dagligliv, der førtes i klostrene.
4.-6. klasse
Historie Kristendom
Dette er et undervisningsforløb om reformationen og Ribe. Reformationen ændrer ved magtforholdet mellem kirken, kongen og folket. Den nationale bevidsthed vågner, og det enkelte individ og den enkelte familie må til at tage ansvaret for sin egen åndelige udvikling og uddannelse og sin egen sociale position i samfundet.
4.-7. klasse
Dansk
Billedkunst Geografi Historie
Dette undervisningsforløb sætter fokus på naturvidenskabelige ripensere, primært tre mænd fra Ribe, som i nyere tid blev kendte for deres arbejde med naturvidenskabelige emner:
Jens Olsen, Niels Ryberg Finsen og Emil Christian Hansen.
4.-7. klasse
Historie Biologi
Kemi
Natur/teknik
 
Dette undervisningsforløb sætter fokus på en række kendte ripensere. Der arbejdes med forskellige genrer. Arbejdet tilpasses den bestemte genre, personen har tilknytning til. Det er f.eks. oplagt, at der i foråret arbejdes med Hans Tavsen og Brorson i forbindelse med lyrik: digte, salmer og sange. Undervejs i alle forløb vil eleverne skulle tilegne sig værktøj til arbejde med såvel mundtlig som skriftlig dansk.
7. klasse
Dansk

Kors I knægte
På tur rundt i Ribe med GPS.
Eleverne får viden om Ribe på Reformationens tid. Med GPS og mobiltelefon i hånden løser de opgaver i grupper, som efterbehandles hjemme på skolen. GPS lånes ved Skoletjenesten, Esbjerg Kommunale Skolevæsen og på Ribe Turistbureau.

 6. - 7. klasse
(evt. 8. kl.)

Historie
Kristendomskundskab
Dansk
Geografi
IT og medier 

Her finder du en litteraturliste med skøn- og faglitteratur om Ribe, som henvender sig til elever.