De gjorde en forskel

De gjorde en forskel

De gjorde en forskel

Udarbejdet af Kirsten Blom Hansen, Gredstedbro Skole
Konsulent: Jan Meesenburg, Pædagogisk Udvikling

Med udgangspunkt i Ribes 1300 års jubilæum i 2010 vil omdrejningspunktet i danskundervisningen være Kendte personer fra Ribe.

Som eksempel på hvordan et danskforløb er tænkt, har jeg beskrevet planen for arbejdet med Maren Spliids.

Heraf afledte arbejdsområder kan være:              

  • mobning
  • at være anderledes
  • at følge med strømmen


Litteratur i tilknytning hertil:                                

  • H. C. Andersens eventyr
  • Lene Kaaberbøl: Skammerbøgerne 
  • Morton Rhue: Kan det ske igen? (8. kl.)


Arbejdet med andre danskforløb i henhold til Kendte personer fra Ribe vil naturligvis blive tilpasset den bestemte genre, personen har tilknytning til. Det er oplagt, at der i foråret arbejdes med Hans Tavsen og Brorson i forbindelse med lyrik: digte, salmer og sange, så elevprodukter kan anvendes direkte i forbindelse med elevernes konfirmation.

Evalueringsformerne bliver således også forskellige, afhængigt af genren. Der bør tilstræbes individuelle, personlige målinger til portfolien og udadrettede produkter, aktiviteter og vurderinger i relation til Ribe 1300 år.

Undervejs i alle forløb vil eleverne skulle tilegne sig værktøj til arbejde med såvel mundtlig som skriftlig dansk.

Hertil kan anvendes Kanonlæsning i folkeskolen, Vild med dansk 7, Min syvende danskbog (skriftlig) og andre relevante undervisningsmaterialer, herunder især presseomtale af Ribe 1300 år, ligesom der skal skrives diktater, afleveres stile m.m.

Sociale fokuspunkter kan man arbejde med på den måde, at man ugentligt afholder en ros-og-ris runde i klassen, hvor eleverne fortæller hinanden, hvad de føler, har været godt og skidt i ugens løb. Den, der udtaler sig, skal efterfølgende selv notere skrive i klassens Ros og ris bog, hvad vedkommende har sagt. Desuden gennemgår vi klassens opstillede fokuspunkter, for at se, om de bliver efterlevet