Dronning Dagmar

Dronning Dagmar

Dronning Dagmar

 
Udarbejdet af Ulla Sjørup, Fourfeldtskolen.
Konsulent: Dorte Vind, Pædagogisk Udvikling.
 
Intro til læreren
 
Dette er et undervisningsforløb om dronning Dagmar, som består af et kernestof, der beskæftiger sig med fakta og myter, og fordybelsesstof, som er varieret i forhold til elevernes mange måder at lære på.
Målgruppen er 5.-8. årgang, men nogle emner eller dele af emner kan sagtens bruges til yngre eller ældste elever.
 
Materialet består af:
 • Fakta om dronning Dagmar
 • Myter om dronning Dagmar
 • Folkeviser om dronning Dagmar
 • Dronning Dagmars rejse til Ribe
 • Dronning Dagmar og kong Valdemars bryllup
 • Dagmarkorset
 • Dronning Dagmars garderobe
 • Dronning Berengaria
 
Sådan gør du:
 
Opgaverne til fakta og myter om dronning Dagmar er tænkt som basisstof, som alle eleverne skal arbejde med. Her er formålet at lære eleverne at skelne mellem fakta og myter. 
De øvrige 6 emner er fordybelsesområder, som eleverne kan vælge 2-3 emner fra. Opgaverne er varieret i forhold til, at eleverne har mange måder at lære på og inddrager mange fag: dansk, matematik, geografi, billedkunst, hjemkundskab og historie. Læreren kan selv beslutte om eleverne skal løse alle opgaverne til et emne, eller om de må vælge mellem opgaverne, da nogle emner er mere omfattende end andre.
 • ”Folkeviser om dronning Dagmar” er tiltænkt de sproglige og musikalske elever
 • ”Dronning Dagmars rejse” er tænkt til de mere sproglige elever
 • ”Dronning Dagmar og kong Valdemars bryllup” inddrager hjemkundskab men også billedkunst, og er tiltænkt de kinæstetiske elever, som har behov for at bruge deres krop 
 • ”Dagmarkorset” henvender sig til taktile elever, som er dygtige til at bruge deres finmotorik
 • ”Dronning Dagmars garderobe” vil nok appellere mest til eleverne med interesse for design
 • ”Dronning Berengaria” retter sig mod sproglige elever med empati og interpersonelle evner
 
Klassetrin
5.-8. Årgang. Men nogle emner eller dele af emner kan sagtens bruges til yngre elever - fx dronning Dagmar som påklædningsdukke i emnet ”Dronning Dagmars garderobe” – ligesom emnet ”Folkeviser om dronning Dagmar” kan bruges til de ældste elever.
 
Fag
Tværfaglig med dansk, billedkunst, hjemkundskab, geografi, historie og matematik
 
Mål
Målet med basisstoffet er at eleverne lærer at skelne mellem fakta og myter.
 
Målene for emneområderne vil varierer efter elevernes valg.
 
Tidsforbrug
Forløbet kan med fordel gennemføres i en tværfaglig uge. Eleverne skal have adgang til nettet, og nogle skal kunne benytte hjemkundskabslokalet.
 
Hvad kræver det af forberedelse
 
Skaf følgende materialer:
 • Den historiske roman: ”Herrens udvalgte” af Helle Kolding. Kapitel 24 skal bruges til ”Dronning Dagmar og kong Valdemars bryllupsmenu”
 • Sort karton i A3
 • Pergamyn i forskellige farver
 • Skalpeller
 • Skæreunderlag
 • Farvekridt - gerne Caran d’Arche
 • Guldtusch
 • Sakse
 • Lim
 • Ingredienser til de valgte bryllupsretter
 • Hvidt papir i en god kvalitet i A4 og A3