Klostervæsen

Klostervæsen

Klostervæsen

Udarbejdet af Dorte Hjort Jensen, Gredstedbro Skole
Konsulent: Jan Meesenburg, Pædagogisk Udvikling.
 
Intro til læreren
 
I middelalderen havde Ribe mange kirkelige institutioner. Det var ikke kun kirker men også klostre, hospital, fattiggård og kollegium. Bygningerne, der rummede disse institutioner, er for længst forsvundet fra gadebilledet i Ribe, men de funktioner, institutionerne varetog, er stadig vigtige i dag. Her vil vi kigge nærmere på nogle af middelalder Ribes institutioner og deres funktion.
Materialet vil give eleverne kendskab til middelalderens klostre i Ribe. Klostrenes beliggenhed og deres ide og grundlag præsenteres kort. Desuden gives en beskrivelse af det dagligliv, der førtes i klostrene.
 
Materialet består af afsnit om klostervæsen, klosterordenerne i Ribe, klostrets indretning, munkens døgn, klostrets regler, munkens regler og den sure munk.
 
Mål
 
Trinmål for historie - efter 4. klasse:
 • fortælle omspor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og dramaform
 • fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv
 • opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier

Trinmål for historie - efter 6. klasse:
 • fortælle om magtforholdet mellem konge og kirke i Danmark
 • kunne påvise udenlandsk indflydelse på udviklingen i Danmark på erhvervsmæssige og kulturelle områder
 
Trinmål for kristendom - efter 3. klasse:
 • tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog
 • give udtryk for en begyndende bevidsthed om, at mennesker lever og opfatter verden forskelligt afhængigt af deres kultur og religion
 • samtale om, hvad kirke og kristendom er
 • kende til udvalgte symboler og ritualer samt synge og samtale om salmer og sange
 
Trinmål for kristendom - efter 6. klasse:
 • udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen
 • gengive centrale begivenheder i kristendommens historie - med særlig vægt på danske forhold
 • beskrive udvalgte symboler og ritualers brug samt synge og samtale om salmer og sange
 • beskrive udvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen
 
Tidsforbrug
Minimum 4 lektioner
Hvad kræver det af forberedelse
Eleverne bør inden forløbet være bekendte med kristendommens indførelse i Danmark samt kende til reformationen. Det vil også være en fordel, at eleverne har nogen indsigt i forskellen på katolicismen og protestantismen.
Til dette arbejde anbefales ”Klostre og klosterliv” fra Skole-Kirke-Tjenesten i Hjørring Nordre og Søndre Provstier og Folkekirkens Skoletjeneste i Odense 2008.
 
Ideer til videre arbejde
 • Ansgar, Hans Tausen, Sankt Mikael, Sankt Jørgen
 • Korstogene – ridderordenerne og deres missioner
 • Pest og spedalskhed – middelalderens sygdomme og klostrenes rolle (hospital, medicin, hellige kilder m.m.)
 • Nutidens klostre og deres tro og dagligliv
 
Besøgsmuligheder
 • Ribes Vikinger – se ”den sure munk,” bestil guide med hovedvægt på kloster- og kirkeliv
 • Sct. Catharinae kirke, besøg kirke og kloster
 • Guidet tur i Ribe by med udgangspunkt i klostrene
 
Litteratur og netadresser:
Klostre og klosterliv” fra Skole-Kirke-Tjenesten i Hjørring Nordre og Søndre Provstier og Folkekirkens Skoletjeneste i Odense 2008
Nygaard Jens Jørgen, ”Da Danmark var katolsk” Forum, 1986
Møller, Elna m.fl., ”Danmarks kirker, Ribe Amt hefte 9-10” Nationalmuseets Forlag
Dahl, Svend C., ”Klostret i middelalderen” Næstved Museum, 1986
Nielsen, Ingrid, ”Middelalderbyen Ribe,” Centrum, 1985
Knudsen, Birgit, ”Bag om fællesskabet,” Dafolo Forlag, 1999
Poulsen, Jens Aage, ”Mellem Himmel og Helved,” udgivet af foreningen af lærere i historie og samfundsfag, 1998