Kunstens Ribe

Kunstens Ribe

Kunstens Ribe

Udarbejdet af Ulla Sjørup, Fourfeldtskolen.
Konsulent: Dorte Vind, Pædagogisk Udvikling.
 
Intro til læreren
Ribe Kunstmuseum har en meget fin samling. En del af denne består af malerier med lokale motiver, idet Ribe og omegn i tidens løb har inspireret adskillige kendte kunstnere som f.eks. Johan Rohde og Sigurd Swane.
Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i denne del af samlingen og præsenterer eleverne for en række kunstneriske problemstillinger, knyttet til det meget konkrete motiv, som netop en by udgør.
 
Dette materiale består af et kernestof og fem emneområder:
  • Ribes skyline
  • Ribe Domkirke
  • Ribe Å
  • Gadepartier i Ribe
  • Kendte kunstmalere i Ribe
 
De fleste opgaver kan uden videre løses derhjemme med hjælp fra fotografiske gengivelser af malerierne, mens enkelte kun kan løses i Ribe. De få opgaver, der kræver et besøg i byen, er markeret med logoet
Kernestoffet indeholder primært egentlige danskfaglige opgaver med billediagttagelse, billedanalyse og produktion af digte, mens fordybelsesopgaverne spænder over flere fag med perspektivtegning, anvendelse af bykort, farvelære, parafraseringsopgaver, historiske klædedragter m.v.
 
Læreren kan selv bestemme, om eleverne skal løse alle opgaver inden for samtlige emneområderne, eller om de må vælge imellem dem. De enkelte områder såvel som opgaver kan fungere uafhængigt af hinanden.
 
Alle billeder kan findes på tilhørende PowerPoint og www.kid.dk  – museumsoversigt – Ribe Kunstmuseum

Besøgsmuligheder

 

Klassetrin 5.-9. årgang
 
Fag Dansk, billedkunst, historie, geografi, religion og matematik
 
Mål
Målet med kernestoffet er, at eleverne lærer at
1)    analysere et billede
2)    levere en mundtlig fremlæggelse
3)    skrive digte i en fast form
 
Målene for emneområderne vil varierer efter elevernes valg.
 
Tidsforbrug
Alt efter valg af emneområder kan forløbet gennemføres i tidsforløb fra 8 lektioner til en hel emneuge.
 
Sådan gør du
Det bedste er naturligvis den ægte vare, men har man ikke mulighed for at komme på besøg i Ribe, kan et godt undervisningsforløb alligevel sagtens etableres ved at bruge den fotografiske gengivelse af malerierne, som findes på en PowerPoint og på www.kid.dk.
 
Hvad kræver det af forberedelse
Eleverne skal have adgang til internettet og en kopimaskine.
 
Materialeliste:
Reportagebåndoptager
A3-papir - gerne 180 g
Pastelfarver
Akvarelfarver
Blyanter i forskellige hårdhedsgrader
Projektor

 

Da kun få af værkerne hænger fremme i udstillingerne, er det nødvendigt at lave en aftale med museet min. 2 dage før besøget, så billederne kan findes frem fra magasinerne. Besøgsadressen er: Sct. Nicolaj Gade 10, 6760 Ribe. Tlf. 7542 0362, post@ribekunstmuseum.dk. www.ribekunstmuseum.dk

Bog: Dagmar Warning og Uwe Dall, Kunstens Ribe, Ribe Kunstmuseum