Læs om dronning Dagmar

Læs om dronning Dagmar

Læs om dronning Dagmar

Udarbejdet af Birgit Juhl Kjems og Dorte Vind, Pædagogisk Udvikling.
 
Intro til læreren
Med baggrund i de gamle viser om dronning Dagmar er skrevet en tekst i to sværhedsgrader.
Den ”lettere” har målgruppen børnehaveklasse til 2. klasse, som vil lytte til lærerens oplæsning af teksten, evt. kan de læse den selv.
Den ”sværere” har målgruppen 2.-4. klasse, som selv skal læse teksten med brug af arbejdsformen rollelæsning, kendt fra Cooperative Learning.
Til begge aldersgrupper er oplæg til arbejde med historien.
 
Klassetrin Børnehaveklasse-4.klasse
 
Fag Dansk
 
Mål

Trinmål efter 2. klassetrin

 • Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk
 • Lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet
 • Samtale om litterære tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende kendskab til faglige begreber
 • Vide at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster
Trinmål efter 4. Klassetrin
 • Videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk
 • Lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons
 • Læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste
 • Kende betydningen af ord og begreber i hverdagssprog, skønlitteratur og sagprosa
 • Opnå kendskab til, hvordan sprog og litteratur fra forskellige tider afspejler den periode, den er blevet til i
 
Tidsforbrug 4-8 lektioner

Sådan gør du:
Arbejdsgangen for de to forløb er beskrevet på lærerarkene.
 
Hvad kræver det af forberedelse
 • Print elevark i et passende antal
 • Print lærerark
 
”Sværere”: Inddel eleverne i firepersoners læsegrupper.