Matematik i Ribe Domkirke

Matematik i Ribe Domkirke - alle

Matematik i Ribe Domkirke - alle

Udarbejdet af Torkil Hansen, Nordre Skole
Konsulent: Birgit Juhl Kjems, Pædagogisk Udvikling
 
Intro til læreren
 
Der er lagt vægt på, at oplæggene rummer en vis alsidighed. Både sådan at der er tilbud til de forskellige alderstrin i folkeskolen, men også samtidig sådan at der gives mulighed for at tilgodese en række af de målsætninger der udtrykkes i faghæftet for matematik.
 
Ribe Domkirke giver rig mulighed for at arbejde med matematik i relation til den virkelige verden. Samtidig vil et besøg i domkirken iført matematiske briller skærpe opmærksomheden over for detaljer i kirken, således at udbyttet vil blive større end ved et normalt besøg i kirken.
 
Følgende regler gælder for børns opførsel i kirken:
  • Der må ikke løbes
  • Man skal tale stille sammen
  • Bænke og stole må ikke betrædes
  • Man tager huer/kasketter af i kirken
  • Der må ikke spises og drikkes i kirken
  • Genstande må ikke berøres
 
 Tjek altid domkirkens åbningstider!
  • De kan ses på www.ribe-domkirke.dk. Her gøres der også opmærksom på, hvis der er ændringer af de normale åbningstider ved f. eks kirkelige handlinger som begravelser. Der vil være en god idé at lave en aftale med kirketjeneren om, at I kommer.
 
Mål
Det er tilstræbt, at de forskellige oplæg rummer mulighed for, at der kan leves op til hensigterne i Fælles Mål 2009 for matematik, hvori der bl.a. er pointeret, at kompetencer, arbejdsmåder og det faglige indhold skal spille sammen og påvirke hinanden gensidigt.
 
 
 
 
Faghæftet understreger gang på gang, at kommunikation, samarbejde og det at eksperimentere og undersøge er vigtige ingredienser i en tidssvarende matematikundervisning. Derfor er der lagt vægt på en vis åbenhed i mange af oplæggene, som gerne skulle få den konsekvens, at netop disse ting kommer i højsædet.
Hvilke målsætninger, der vil være i fokus i de forskellige oplæg, afhænger til dels af, hvordan den enkelte lærer ser opgaverne og hvordan der vælges, at eleverne skal arbejde med dem. Derfor er det overladt til den enkelte lærer at målsætte opgaverne, ligesom den enkelte lærer også må knytte mere specifikke forventninger/mål til de enkelte elever, således der bliver taget hensyn til deres forskellige forudsætninger og potentialer.
Det er ikke meningen, at arbejdet med oplæggene slutter i kirken. Det er tænkt, at arbejdet fortsætter på skolen hvor talmateriale bearbejdes, tegninger færdiggøres osv. og der afsluttes med en fremlæggelse af de opnåede resultater. Denne fremlæggelse er så i øvrigt tænkt som en vigtig ingrediens i evalueringsøjemed, idet der her igennem skabes indsigt i elevernes matematiske tankegange, og om de ønskede mål er nået.
 
Tidsforbrug
Da nogle af opgaverne er tidskrævende, skal der nok foretages en udvælgelse af de opgaver, man ønsker at beskæftige sig med. Dette skal selvfølgelig også ses i relation til, hvor meget tid man har til rådighed i kirken.
 
Sådan gør du
Vælg de opgaver, du ønsker, dine elever skal arbejde med i domkirken. Vær opmærksom på hvilken faglig viden de valgte opgaver kræver, og om der evt. skal arbejdes med noget faglig stof inden besøget. Samtidig er det også vigtigt, at du sørger for at medbringe de hjælpemidler, som er nødvendige for, at du kan arbejde med opgaverne.