Riber Ret

Riber Ret

Riber Ret

 
Udarbejdet af Ulla Sjørup, Fourfeldtskolen.
Konsulent: Dorte Vind, Pædagogisk Udvikling.
 
Intro til læreren
 
Riber Ret er navnet på den byret, som gjaldt indenfor Ribes bymur. Riber Ret var kendt for at være specielt barsk i forhold til andre byers love, derfor ordlyden: Tak du din herre, min søn, at du ikke blev dømt ved Riber Ret – han hang i Varde galge.
Undervisningsforløbet er delt op i kernestof, som alle elever arbejder med, og fordybelsesstof med fire emner, som eleverne kan vælge mellem.
 
Kernestof:
Historisk baggrund for Riber Ret
Forbrydelse og straf i Riber Ret
Strafudmåling
Rettergang efter Riber Ret
 
Fordybelsesstof:
Dødsstraf – som er en fagligt udfordrende opgave
Kvinders retsstilling – til de logisk-matematiske elever med en jurist i maven
Salg af ulovlige kopivarer – hvor eleverne bl.a. skal digte og opføre et stykke drama
Sæt Riber Ret på plakaten – til de kreative og billedkloge elever
 
Evaluering:
Vendespil om forbrydelse og straf ved Riber Ret
 
Uddybende materiale til eleverne:
Mogens Eilertsen: Forbrydelse og straf – Info (Gy.)
 
 
Klassetrin
6.-9. årgang
 
Fag
Historie, dansk, billedkunst, geografi
 
Mål
Historie:
  • kunne beskrive forskellige tidsaldres former for magtanvendelse og diskutere begrundelser og konsekvenser
  • kunne sammenligne egne livsbetingelser med foregående slægtleds og diskutere, hvilke forhold der er ens, hvilke der er forskellige og baggrunden herfor
Dansk:
  • bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk
  • foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning
 
Tidsforbrug
En uges temaarbejde eller ca. 25 lektioner
 
Sådan gør du
Materialet kan benyttes hjemme på skolen og kræver ikke et besøg i Ribe, men selvfølgelig er det mere motiverende at se de omtalte steder i virkeligheden, at gå på opdagelse i Ribes gader og finde ”rester” af Riber Ret, komme på besøg i kælderen under det gamle rådhus og se de grusomme torturinstrumenter, der blev brugt ved afstraffelsen af forbrydere osv.
(Se www.detgamleraadhusiribe.dk)
 
Kernestoffet gennemgås som en blanding af klasseundervisning, pararbejde og individuelt arbejde, hvilket fremgår af de tilhørende opgaver.
 
Fordybelsesstoffet kan løses individuelt, i par eller i grupper, dog kræver dramaet i ”Salg af ulovlige kopivarer” flere elever ved fremførelsen.
 
Hvad kræver det af forberedelse
Eleverne skal have adgang til:
Nettet
Kalligrafipen
Farver – faste/våde
Kraftigt papir eller karton i A3 eller A2 til plakat
120 g-papir i A4 til dekoration af paragraf
Bykort over Ribe
 
Vendespillet skal udskrives på karton i A4-størrelse
 
Baggrund til læreren
Karsten Eskildsen: Ribe Byens oplevelser, Ribe 2007
 
Besøgsmuligheder
 
Det gamle Rådhus - www.detgamleraadhusiribe.dk
Galgebakkerne nord for Ribe
Ribe bys gader med rester af Riber Ret: ”Nordporten” i belægningen i Nederdammen, Tingslippen m.v.